مرور اصطلاحنامه زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماروين تالمن؛ مترجم: شاهده سعيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ زيست‌شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , حيوانات , زيست شناسي جانوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Pollination [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Leal G. Dickson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , گياه شناسي , گرده افشاني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Wheat [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , گياه شناسي , گندم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Tree [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , منابع‌ گياهي‌ , گياه شناسي , درختان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Fruit [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Kingsley R. Stern

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , ميوه جات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Poisonous Plants [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John M. Kingsbury

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , گياه شناسي , گياهان سمي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Plant [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Marshall R. Crosby, Peter H. Raven

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , منابع‌ گياهي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي رضايي، رمضانعلي خاوري نژاد، حميد فهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , پنبه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيده مهدخت مداح، فتح الله فلاحيان، سيدحسين صباغ پور، فيروزه چلبيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , نخود , پروتئين , ساليسيليك اسيد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي عبادي، عليرضا ايران بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , سيب زميني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15