مرور اصطلاحنامه طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

حکمروایی شهری و پژوهش شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ایمانی جاجرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهرداري‌ ها , انجمن‌هاي‌ پژوهشي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن حاجی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برآورد هزينه‌ فناوري‌ , مديريت‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صنايع‌ مادر , سياست‌ پژوهشي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساختواره پرونده پژوهشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسي جعفر بيگلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , پژوهشگران‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد حائري، ابوطالب شفقت، محمدحسن طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: علي سوزنگر، سید روح الله سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مراکز پژوهش‌ , وب , وب‌سايت‌ها , سايت ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید شهریاری، سعید سالاریان، روح الله سجادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مراکز پژوهش‌ , دبيرخانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مائده بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ شاغل , اشتغال‌ زنان‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , نظام ارزشي , سازگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحرافات اجتماعي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , فرزندان‌ , کارکنان‌ دولت‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌[1] , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثريا مكنون، زهره عطائي آشتياني، آمنه بختياري، مريم فرهمند، ليلا زعفرانچي، زهرا افجه اي، لعيا پورمهديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , زنان‌ , گزارش‌ ها , حقوق‌ زنان‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سما (سیر مطالعات اسلامی)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون اندیشه جوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , علوم اسلامي , جوانان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 14