مرور اصطلاحنامه ضرب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا بهرامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اجراهاي‌ موسيقي‌ , چهار مضراب‌ , دو مضراب‌ + , ساز ها , ساز هاي‌ ايراني‌ , سه‌ مضراب‌ , ضرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هفت قانون هرمس برای تسلط بر انرژی درونی و محیط بیرون

اصول هرمتیک

[منبع الکترونیکی] : هفت قانون هرمس برای تسلط بر انرژی درونی و محیط بیرون

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهو احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تضاد , ذهن گرايي , علت‌ و معلول‌ , ضرب‌ , آيين‌ هرمس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ت‍ئ‍وری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بی نام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

وزن , ضرب‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Poetry [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Karen Volkman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحر طويل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , موازنه‌ , ضرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ترانه , رقص‌ ها , رقص‌ هاي‌ محلي‌ , ضرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ترانه , شعر , ضرب‌ , ضرب‌ آهنگ‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درآمد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الحان‌ موسيقي‌ , پرده‌هاي‌ موسيقي‌ , ساز هاي‌ ايراني‌ , ضرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نگار بوبان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , هجا , ضرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.