مرور اصطلاحنامه معماري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

زمين‌ آرايي‌

(فراداده‌ها)

طراحي‌ معماري‌

(فراداده‌ها)

معماري ايراني

(فراداده‌ها)

معماري صخره اي

(فراداده‌ها)

معماري‌ باروک‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ داخلي‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ روکوکو

(فراداده‌ها)

معماري‌ سنتي‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ گوتيک‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ مذهبي‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ نظامي‌

(فراداده‌ها)

معماري‌ نوين‌

(فراداده‌ها)

بناهاي‌ تاريخي‌

بناهاي‌ يادبود

سبک‌ آذري‌ (معماري‌)

سبک‌ اصفهاني‌ (معماري‌)

سبک‌ خراساني‌ (معماري‌)

سبک‌ رازي‌ (معماري‌)

معماران‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 156
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

يونان , يونان‌ باستان‌ , تاريخ‌ معماري‌ , معماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

برنارد چومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌ , آثار هنري‌ , معماري‌ , هنرمندان‌ , نظريه پردازي , نظريه پردازان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقلیم و معماری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی کسمایی؛ تهیه کننده: هیلا پزشک منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , معماري‌ , معماري ايراني , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اطلاعات معماری نویفرت 2000

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارنست نویفرت؛ مترجم: حسین مظفری ترشیزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دست‌ نامه‌ ها + , ساختمان‌ سازي‌ , معماري‌ , ساختمان‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اطلاعات معماری نویفرت 2014

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارنست نویفرت؛ مترجم: کلارا مهرانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دست‌ نامه‌ ها + , برنامه‌ريزي‌ , معماري‌ , ساختمان‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طراحي‌ معماري‌ , معماري‌ , نرم افزار معماری , ArchiCAD

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کاربرد الگوهای حجمی در آفرینش فرم معماری

معماری فرم

[منبع الکترونیکی] : کاربرد الگوهای حجمی در آفرینش فرم معماری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد پیرداوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

الگوها , طراحي‌ , طراحي‌ معماري‌ , معماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , معماري‌ , نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش نرم افزار معماری LUMION

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم آریانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم‌ رايانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , معماري‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منا تراشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم‌ رايانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , معماري‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 156