مرور اصطلاحنامه تمرکز حواس‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

آئین مطالعه و یادگیری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی نصرت

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تمرکز حواس‌ , یادداشت برداری , تند خوانی , تقویت حافظه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موفق با تمرکز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. حورایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مطالعه‌ , مطالعه‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دوستانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهراب نیازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حافظه‌ , تمرکز حواس‌ , ذهن , تمركز فكر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , تمرکز حواس‌ , کودکان بيش فعال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوان و تمركز فكر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شرفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , تمرکز حواس‌ , تمركز فكر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد خاکسار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , مطالعه‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ورزش هاى فكرى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حق جو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورزش‌ درماني‌ , ورزش‌ هاي‌ فکري‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ورزش چشم، حافظه، تنفس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حق جو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ جوانان‌ , ورزش‌ درماني‌ , حافظه‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوان و تمركز فكر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا شرفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تمركز فكر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شرفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفکر , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 18