مرور اصطلاحنامه اعضاي بدن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

آناتومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشريح‌ اعضا , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل , انتقال‌ , عوالم‌ وجود , نفس‌ (فلسفه‌) , تناسخ‌ , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دندان های کوچک اما مهم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سحر کمالی نفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌ , دندان‌ پزشکي‌ , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درمان گردن درد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام اسماعیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الم جسماني , درمان‌ , ورزش‌ , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید هادی حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زن , تساوي زن و مرد , تفاوت‌هاي‌ فردي‌ , اعضاي بدن , ذهن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حرکات اصلاحی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هليا سجودی اصلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب خواب , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌ , حرکات‌ زميني‌ , اعضاي بدن , تربيت بدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي جلالوند؛ نويسنده همکار: شهرام آهنجان, مسعود گلپايگاني, مهرداد عنبريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پسران‌ , دانشجويان‌ , اعضاي بدن , چربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فاطمه رجائي؛ نویسنده همکار: سيدمصطفي محقق داماد, سيد محمد صادق موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ انتفاع‌ , حقوق‌ , فقه‌ , اعضاي بدن , مالكيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حميد كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت , فقه شيعه , قصاص اعضا , قصاص نفس , زنان‌ , مردان‌ , ديه‌ , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.