مرور اصطلاحنامه ارز

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا شیوا، حسین میکاییل پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , موسسات‌ مالي‌ , بازار‌هاي مالي , ارز , خطر پذيري , مديريت خطر , بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي جابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد ملي‌ , صادرات , ارز , نفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

من فقه مدرسة أهل البیت (ع)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن محمد تقی الجواهری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسايل مستحدثه فقهي , نرخ‌ ارز , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , ارز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ا. مارتين، جي. گيلمن؛ مترجم: داود مسگريان حقيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پول‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ ارزي‌ , ارز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر فرهمندفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , عمران‌ شهري‌ , بخش‌ خصوصي‌ , سرمايه‌[1] , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , توسعه‌ پايدار , ارز , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت معاملات ارزي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابرت ویندر؛ مترجم: محمد میرعلایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابداري‌ دولتي‌ , سياست‌ هاي‌ ارزي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ ارزي‌ , ارز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهپور صلواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , بانک‌ها , پول‌ و بانک‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ ارزي‌ , ارز , بانك ملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قاچاق كالا در ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اله مراد سيف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تعرفه‌ , گمرک‌ , مقررات‌ بازرگاني‌ , مقررات‌ گمرکي‌ , ارز , راهبرد‌ها , قاچاق‌ , قوانين‌ و مقررات , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانش علوم بانكي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بانکداري‌ , بانک‌ها , پول‌ , ارز , آموزش , بانكداري‌ الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر الصدر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , ارز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23