مرور اصطلاحنامه مورد پژوهي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مدیریت راهبردی و مورد پژوهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین وزیری سابقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مورد پژوهي , مديريت راهبردي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی مسئله سناریوهای هنجاری

مقدمه اي بر آينده پژوهي در علوم انساني

[منبع الکترونیکی] : بررسی مسئله سناریوهای هنجاری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جیمز اوگیلوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , علوم انساني , مديريت کيفيت , مورد پژوهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد مقیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم انساني , علوم‌ اجتماعي‌ , مورد پژوهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید رضا مودب؛ رفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسائل علم حديث , پژوهش‌ کاربردي‌ , علم‌ الرجال‌ , علم‌ درايه‌ , مورد پژوهي , علوم حديث

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 رهبری اثربخش یا مدیریت کارکردگرا

موردکاوی

[منبع الکترونیکی] : رهبری اثربخش یا مدیریت کارکردگرا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید پسران قادر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت کيفيت , مورد پژوهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد کاوی چیست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا خاکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , مورد پژوهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: شادی نفیسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , پايان‌نامه‌ها , دوره‌ دکترا , تحليل‌ محتوا , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , مورد پژوهي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمد اعرابي، مرجان فياضي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , مديريت‌ , پژوهش‌ , پژوهش‌ عملي‌ , پژوهش‌هاي‌ پيمايشي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , مورد پژوهي , تحقيق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.