مرور اصطلاحنامه دانه هاي روغني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا بخشي خانيكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طب‌ گياهي‌ , دانه هاي روغني , اسيد چرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي عزيزي، علي فرامرزي، مهرداد عبدي، جليل اجلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , سويا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داريوش تقوي، قربان نورمحمدي، عليرضا ولدياني، ايرج فتاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , آفتاب گردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا فرزين، قربان نورمحمدي، اميرحسين شيراني راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين راسخ، محمدنقي صفرزاده ويشكايي، جعفر اصغري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , بادام زميني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد ايران نژاد، مصطفي حسيني مزيناني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , كتان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم وصولي پور، حميد مدرس، محسن محسن نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , دانه هاي روغني , اسيدها , شاهدانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي عمادزاده، روح اله همتي نيا، محمد صيادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان چهارمحال وبختياري , فرآورده‌ هاي‌ کشاورزي‌ , دانه هاي روغني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.