مرور اصطلاحنامه غله

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شراره انصار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرطان‌ ها , غله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغذيه‌ کودکان‌ , غله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود حاجي ميررحيمي، يوسف يزديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قم , خاک‌ شناسي‌ , خاک‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزان‌ , کشاورزي‌ , غله , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه حاجي حسني، ابوالفضل حاجي حسني، مجتبي قلندر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مركزي , جو , تراکم‌ جمعيت‌ , پراکنش‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , غله , نماتد , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درسنامه فقه؛ کتاب زکات (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمود هاشمي شاهرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زكات انعام , زکات‌ , غله , مال مضاربه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.