مرور اصطلاحنامه تاريخ بيهقي(کتاب)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 99
نمایشنامه

حسنک

[منبع الکترونیکی] : نمایشنامه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل بیهقی, سعید سلطان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نمايشنامه‌ها , تاتر , تاريخ بيهقي(کتاب) , نمایشنامه ایرانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا پهلون نژاد، نصرت ناصری مشهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معني‌ شناسي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب) , رفتار شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه تاریخ بیهق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابن فندق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ترجمه‌ها , تاريخ‌ اسلام‌ , کتب‌ شيعه‌ , تاريخ بيهقي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حسام پور، راضيه سادات علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , صورت‌ گرايي‌ , نثر , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , تاريخ بيهقي(کتاب) , ريخت شناسي , نقد فرماليستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بیهقی و ساختار روایت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سینا جهان دیده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نثر , نقد ادبي‌ , روايت + , تاريخ بيهقي(کتاب) , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , صورت‌ گرايي‌ , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , تاريخ بيهقي(کتاب) , نقد فرماليستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس خادمی، مه دخت پورخالقی چترودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , حکايت‌ + , نثر , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب) , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حورا یاوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , نقد ادبي‌ , ساختار گرايي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم صحرایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دگرگوني‌ معنايي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻓﺮدﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , تحليل‌ تاريخي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 99