مرور اصطلاحنامه اشعه ليزر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 32

ليزر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريسا سامي رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ , نور , توسعه‌ فناوري‌ , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید امید میرمحمد صادقی، جمال زمانی اشنی، سید علی فاطمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ مکانيک‌ , فلزات , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[جوشکاری و برشکاری]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوشكاري , اشعه ليزر , برشكاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي قربانيان، افسانه آذري، احمد حسيني، مجتبي رضازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنتز , اشعه ليزر , سيتولوژي , تاندون , فيبروبلاست

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه سلطاني، ناصر سلطاني، عليرضا مهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليزر درماني , اشعه ليزر , پروستات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد كاوياني، محسن فاتح، معصومه نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليزر درماني , سرطان پستان , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا علي ‌نقي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , ليزر درماني , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم مهدي زاده دستجردي، علي محلوجي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليزر درماني , اشعه ليزر , الاستوگرافي نوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد شوقي، مرجانه حجازي، محمدعلي عقابيان، رضا مسعودي، هانيه محمدرضا، افشان شيركوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليزر درماني , اشعه ليزر , تصويربرداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز الهي، بيتا فارسي، محمد گودرزي شيرازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دندان‌ پزشکي‌ , ليزر درماني , اشعه ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 32