مرور اصطلاحنامه برون سپاري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ستوده زاده، زهرا کاوسی، عرفان خوارزمی، رقیه خبيری، رامین روانگرد، حامد رحیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , مديران , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام محقق، محسن اسدبیگی، احمد براتی مارنانی، مهدی بیرجندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , روستا ها[1] , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , دارو ها , برون سپاري , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقایسه بیمارستان های منتخب با بیمارستان های منتخب نظامی در شهر تهران

بررسی تاثیر برون سپاری بر واحد تغذیه

[منبع الکترونیکی] : مقایسه بیمارستان های منتخب با بیمارستان های منتخب نظامی در شهر تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد امید خلیلی فر و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , بيمارستان‌ها , تغذيه , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیرزاد علیپور، امید اردلان، ناصر عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , سازمان‌ , بهداشت‌ , دانشكده افسري , مديريت دانش , برون سپاري , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرنوش رحیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم جديد , فناوري‌ اطلاعات‌ , سازمان‌ , فناوري‌ , راهبرد‌ها , برون سپاري , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: راهبرد واگذاری کار به نیروهای خارج از سازمان

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

[منبع الکترونیکی] : : راهبرد واگذاری کار به نیروهای خارج از سازمان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , برون سپاري , حسابداري مديريت , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید زیدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رقابت‌ , سود , مشتريان , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم صلاحی نژاد، راضیه فارسیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسان‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ مالي‌ , برون سپاري , چالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهبرد برون سپاری

اندازه سازی بخش دولتی

[منبع الکترونیکی] : راهبرد برون سپاری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله رهنورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , برون سپاري , كوچك سازي دولت , كوچك سازي سازمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالناصر همتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , خصوصي‌ سازي‌ , برون سپاري , كوچك سازي دولت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31