مرور اصطلاحنامه باستان گرايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي احمدپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو , شعر , نقد ادبي‌ , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راحله عبدالله زاده برزو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنت‌ شکني‌ , سبک‌ خراساني‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , هنجارگريزي , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد درودگريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , جشن‌ ها , عيد نوروز , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , شاعران‌ , شعر , طبيعت‌ گرايي‌ , جشن‌ سده‌ , جشن‌ مهرگان‌ , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سنگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رده‌ شناسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کلاسيک‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , هنجار , هنجارگريزي , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاووس حسن لي، سيامك نادري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ياد مرگ , آداب‌ورسوم‌ , مراسم‌ خاک‌ سپاري‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , باستان گرايي , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاووس حسنلي، سيامك نادري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ياد مرگ , باور , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي احمدپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر اشرفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , نو گرايي‌[1] , تشيع‌ , باستان گرايي , هويت ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ صهبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کلاسيک‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر , شعر معاصر , شعر نيمايي‌ , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر نيكوبخت، غلامعلي زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , مشروطيت‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , درونمايه‌ , شعر , باستان گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13