مرور اصطلاحنامه كودها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا سرلک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , فرآورده‌ هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , كودها , کرم خاکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا کرباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ خانگي‌ , زباله‌ هاي‌ عمومي‌ , كودها , متان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش نوین مدیریت پسماندها

تولید ورمی کمپوست

[منبع الکترونیکی] : روش نوین مدیریت پسماندها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا صفرخانلو، حسین ترکمانی بجدنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , کمپوست , كودها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهیار صفا، لاله قفقازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , عمران‌ روستايي‌ , کمپوست , كودها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیف الله فرمحمدی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , بهره وري‌ , کمپوست , كودها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرستو رجبعلي جماعت، احمد اصغرزاده، اشرف السادات نوحي، ميترا صالحي، كاظم خاوازي، عباس اخوان سپهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , پنبه , باكتري , كودها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميثم پورهادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نعناع , كودها , نيتروكسين , سوپرنيتروپلاس بيوسولفور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيلا کاوه، مجيد فكري، مجيد محمودآبادي، ناصر برومند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زباله‌ ها , کمپوست , كودها , رزماري , عناصر سنگين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام عزيزي چاخرچمن، حسين مصطفايي، داوود حسن پناه، حمداله كاظمي اربط، مهرداد يارنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , نيتروژن , كودها , كلم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل پوراحمد، محمود توحيدي، عطاءالله سيادت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دزفول , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , گياه شناسي , آفتاب گردان , نيتروژن , كودها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28