مرور اصطلاحنامه نوشتار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24

اختلال دیکته نویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افت‌ آموزشي‌ , راهنمايي‌ آموزشي‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ دشواری های زبان فارسی

غلط ننویسیم

[منبع الکترونیکی] : فرهنگ دشواری های زبان فارسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , املاي‌ فارسي‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بنویس تا اتفاق بیافتد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هنریت کلاوسر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب نگارش , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سياست ادبيات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاك رانسير؛ مترجم: امير احمدي آريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , ادبيات‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , سياست‌ , بينامتنيت , پسامدرنيستي , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاظم اميني، غلامحسين عبائيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب نامه نگاري , آداب نگارش , نگارش‌ , سازمان‌ , آيين‌نامه‌هاي‌ اداري‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرامرز میرزایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , نوشتار , جنبش هاي ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 اهميت و ضرورت تبليغ نوشتارى

تبليغ نوشتارى (1)

[منبع الکترونیکی] : اهميت و ضرورت تبليغ نوشتارى

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظيفه سادات مؤذن (باران)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , نگارش‌ , نويسندگي‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Improve your Written English [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Marion Field

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یک درس ادبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ سازي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ذال فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نذیر احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , الفبا , املاي‌ فارسي‌ , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24