مرور اصطلاحنامه نابرابري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا سنجابی

موضوعات :

تحريم‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ بازي‌ ها , خليج فارس , سازمان جهاني تجارت , تهديد , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل ابونوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , تامين‌ اجتماعي‌ , هزينه‌ ها , بهداشت‌ , درمان‌ , نابرابري اجتماعي , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

God and His Attributes [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Sayyid Mujtaba Musavi Lari

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اختيار , صبر در سختي ها , علت‌ و معلول‌ , خداشناسي‌ , قضا و قدر , نابرابري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميترا عبدوس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پسران‌ , دختران‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , جنسيت‌ , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي تقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , درآمد هاي‌ ملي‌ , فقر , مديريت‌ مالي‌ , توزيع‌ درآمدها , نابرابري درآمدها , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهجت يزدخواستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فمينيست , تبعيض‌ جنسي‌ , زنان‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , اگزيستانسياليسم‌ , جنسيت‌ , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروزه عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ جنسي‌ , زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , شرايط کار , فناوري‌ , گرايش , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كارآفريني زنان دانشگاهي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امید شریفی، علی اسدی، روح الله رضایی، محسن عادلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ جنسي‌ , زنان‌ , کارآفريني , بيکاري‌ , اشتغال‌ زنان‌ , دانشگاهها , توسعه , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سروناز بهبهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ , تبعيض‌ جنسي‌ , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , اشتغال‌ زنان‌ , جنسيت‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , تفاوت زن و مرد , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا افشاری، ابراهیم شیبانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , نيروي‌ انساني‌ , بازار کار , تقسيم‌ کار , اشتغال‌ , شرايط کار , جنسيت‌ , جدا سازي جنسي , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13