مرور اصطلاحنامه زمين

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

The Earth [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , تفسير قرآن‌ , زمين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Radiation Belts [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , مشتري , سیاره زحل , زمين , كمربند تابش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Season [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , دما , فصل‌ ها , منابع‌ طبيعي‌ , زمين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Globe [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کره‌ هاي‌ جغرافيايي‌ , نقشه‌ ها , جغرافيا , زمين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه احكام , نماز[1] , سجده , زمين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان صدقه؛ مترجم: محمدرضا ترکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسطوره‌ها , ناباروري‌ , تمدن‌ , مسيحيت‌ , زمين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آسمان و زمين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوريحان بيروني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , نقد ادبي‌ , آسمان , زمين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ذوالفقار علامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , شعر , تاريخ‌ اساطير ايران‌ , آسمان , زمين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.