مرور اصطلاحنامه پرتغال ( كشور )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آمادورا

(فراداده‌ها)

آنگرادواروئيژمو

(فراداده‌ها)

آويرو

(فراداده‌ها)

اوورا

(فراداده‌ها)

باريرو

(فراداده‌ها)

براگا

(فراداده‌ها)

براگانزا

(فراداده‌ها)

بژا

(فراداده‌ها)

پورتالگره

(فراداده‌ها)

پورتو

(فراداده‌ها)

پونتادلگادا

(فراداده‌ها)

سانتارم

(فراداده‌ها)

ستوبال

(فراداده‌ها)

فارو

(فراداده‌ها)

فونشال

(فراداده‌ها)

كاستلوبرانكو

(فراداده‌ها)

كويمبرا

(فراداده‌ها)

گواردا

(فراداده‌ها)

ليريا

(فراداده‌ها)

ليسبون

(فراداده‌ها)

هورتا

(فراداده‌ها)

ويانادوكاستلو

(فراداده‌ها)

ويزئو

(فراداده‌ها)

ويلارئال

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نظام آموزشی پرتقال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , پرتغال ( كشور ) , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بینایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژوزه ساراماگو؛ مترجم: حبیب گوهری راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پرتغال ( كشور ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات غرب , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Morocco [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Martin David Eaton

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پرتغال ( كشور ) , اروپا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسپانيا , پرتغال ( كشور ) , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , صفويان‌ , سفرنامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسپانيا و سروانتس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جی. بی. پریستلی؛ مترجم: ابراهيم یونسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسپانيا , پرتغال ( كشور ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , داستان‌ , رمان‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آندرو ميلر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پرتغال ( كشور ) , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , رمان‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , جايزه ادبي نوبل , نابينايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مریم صدیق زنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آنگولا , برزيل , پرتغال ( كشور ) , چين , سائوتومه وپرنسيپ , گينه بيسائو , موزامبيك , روابط اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر وثوقي، علي كاليراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحرين , پرتغال ( كشور ) , عثمانيان‌ , برخورد سياسي‌ , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.