مرور اصطلاحنامه رودهن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره حسومي ، فتاح ناظم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , کارآفريني , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , هيات‌ علمي‌ , پژوهش‌ , رفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابك عليادونيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , اطلاعات‌ , هزينه‌ ها , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر حسيني، الهام توكلي ديناني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , انرژي‌ , دارو هاي‌ گياهي‌ , کشاورزي‌ , شويد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسين حيدري تفرشي، قنبرعلي دلفان آذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشجويان‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , مهارت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , فشار رواني‌ , هوش هيجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزيتا جويباري، فريبا حنيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , هيات‌ علمي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده دوكانه اي فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , کارآفريني , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانش‌ آموختگان‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , هوش‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهنام شكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , کارکنان‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريبا حنيفي، مهدي حسين رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دماوند , رودهن , بهره وري‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ ابتدايي‌ , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , انگيزه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسين حيدري تفرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودهن , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , هيات‌ علمي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , روابط زناشويي , رضايت مندي , دلبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژيلا سجادي، محمدتقي رضويان، اسماعيل نصيري هندخاله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , رودهن , عمران‌ شهري‌ , کلان شهر ها , بومهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.