مرور اصطلاحنامه روماني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آراد

(فراداده‌ها)

آلبالوليا

(فراداده‌ها)

الكساندريا

(فراداده‌ها)

اورادئا

(فراداده‌ها)

باكائو

(فراداده‌ها)

باياماره

(فراداده‌ها)

برائيلا

(فراداده‌ها)

براشوو

(فراداده‌ها)

بوتوشاني

(فراداده‌ها)

بوخارست

(فراداده‌ها)

بوزائو

(فراداده‌ها)

بيستريتسا

(فراداده‌ها)

پلويشتي

(فراداده‌ها)

پياترانيامتس

(فراداده‌ها)

پيتشتي

(فراداده‌ها)

تورنوسورين

(فراداده‌ها)

تولچا

(فراداده‌ها)

تيرگوژو

(فراداده‌ها)

تيرگومورش

(فراداده‌ها)

تيرگوويشته

(فراداده‌ها)

تيميشوارا

(فراداده‌ها)

دوا

(فراداده‌ها)

رشيتسا

(فراداده‌ها)

ريمنيكوويلچا

(فراداده‌ها)

زالائو

(فراداده‌ها)

ساتوماره

(فراداده‌ها)

سفينتوگئورگه

(فراداده‌ها)

سلاتينا

(فراداده‌ها)

سلوبوزيا

(فراداده‌ها)

سوچاوا

(فراداده‌ها)

سيبيو

(فراداده‌ها)

فوكشاني

(فراداده‌ها)

كرايووا

(فراداده‌ها)

كلوژ

(فراداده‌ها)

كنستانتسا

(فراداده‌ها)

گالاتسي

(فراداده‌ها)

ميركورياچوك

(فراداده‌ها)

واسلوئي

(فراداده‌ها)

ياشي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روماني , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Romania [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Daniel N. Nelson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , اروپا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولادبانا چوآنو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , روماني , روابط فرهنگي‌ , روابط فرهنگي‌[1] , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولادبانا چوآنو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , زبان‌ فارسي‌ , کتابشناسي‌ موضوعي‌ , روابط فرهنگي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبیات فارسی در رومانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویورل باجاکو؛ مترجم: محمدعلی صوتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروپا , روماني , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبيات فارسي در روماني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويورل باجاكو؛ مترجم: محمدعلي صوتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد الشافعی اللبان بک

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , شريعت(دين) , قانون‌ اساسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ميوريتسا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمدعلي صوتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميهاي چرناتسكو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , عثمانيان‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.