مرور اصطلاحنامه سوئد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

امئو

(فراداده‌ها)

ايالت استكهلم

(فراداده‌ها)

ايالت اسكارابورگ

(فراداده‌ها)

ايالت الفسبورگ

(فراداده‌ها)

ايالت اوپسالا

(فراداده‌ها)

ايالت اوربرو

(فراداده‌ها)

ايالت اوسترگوتلاند

(فراداده‌ها)

ايالت بلكينيه

(فراداده‌ها)

ايالت سودرمانلاند

(فراداده‌ها)

ايالت كالمار

(فراداده‌ها)

ايالت كرونوبرگ

(فراداده‌ها)

ايالت كريستيان استاد

(فراداده‌ها)

ايالت كوپاربرگ

(فراداده‌ها)

ايالت گفله بورگ

(فراداده‌ها)

ايالت گوتلاند

(فراداده‌ها)

ايالت گوته بورگ بوهوس

(فراداده‌ها)

ايالت مالموهوس

(فراداده‌ها)

ايالت نوربوتن

(فراداده‌ها)

ايالت هالاند

(فراداده‌ها)

ايالت ورملاند

(فراداده‌ها)

ايالت وست مانلاند

(فراداده‌ها)

ايالت وستربوتن

(فراداده‌ها)

ايالت وسترنورلاند

(فراداده‌ها)

ايالت يمتلاند

(فراداده‌ها)

ايالت يونكوپينگ

(فراداده‌ها)

ترول هاتان

(فراداده‌ها)

توركوپينگ

(فراداده‌ها)

وكسيو

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 30
ترجمه اشعار چهار سراینده سوئدی

رو به تمامی باد‌ها

[منبع الکترونیکی] : ترجمه اشعار چهار سراینده سوئدی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مرتضی محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سوئد , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , فرانسه , سالخوردگان‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , بهداشت‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داستان زندگی من

اینگرید برگمن

[منبع الکترونیکی] : داستان زندگی من

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اینگرید برگمن، آلن برجس؛ مترجم: آنتونیا شرکاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سوئد , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بازيگران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی سوئد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سوئد , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفدر تقی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , نويسندگان‌ , فرهنگستان‌ ها , جايزه ادبي نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد جواهرکلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , نويسندگان‌ , فرهنگستان‌ ها , سخنراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عربانی دانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , برنامه‌ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , بهداشت‌ , مديريت شهري , گوتبرگ (شهرها)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعدیل ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام تامین اجتماعی در کشورهای منتخب

انحمن بین المللی تامین اجتماعی

[منبع الکترونیکی] : تعدیل ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام تامین اجتماعی در کشورهای منتخب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , عدالت‌ اجتماعي‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا حميدى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسف نراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , جامعه شناسي , سوئد , تامين‌ اجتماعي‌ , دولت رفاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 30