فصول فی علم الاقتصاد الأدبی فصول مختارة من رؤی کاسندرا بریام

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول فی علم الاقتصاد الأدبی فصول مختارة من رؤی کاسندرا بریام
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
عربی
کتاب الکترونیکی

فصول فی علم الاقتصاد الأدبی فصول مختارة من رؤی کاسندرا بریام

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حنا عبود

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌
داستان‌
رفتار اقتصادي‌

پدیدآورندگان :

عبود، حنا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName