رياضيات در گذشته چگونه بود؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رياضيات در گذشته چگونه بود؟

رياضيات در گذشته چگونه بود؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم رياضي
ترکيبيات‌
رياضيات‌

پدیدآورندگان :

عباس زاده خرمشاهي، مليحه(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName