جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر ذوالقدر و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انحراف‌ اجتماعي‌ , جنايت‌ + , ايران , پيش گيري , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

غرب‌ زدگي‌[2] , فرهنگ‌ شرق‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , تمدن‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصلاحات امريكايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر ذوالقدر؛ مترجم: غلامرضا احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصلاحات‌ سياسي‌ , امنيت‌ ملي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1] , مذاکرات‌ ديپلماتيک‌ , امريكا , اصلاح‌طلبي , اصلاح‌طلبان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمّدباقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب , فرهنگ‌ غرب‌ , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 گفتارى در مبانى فرهنگ و تمدن غرب

قصه غربت غربى

[منبع الکترونیکی] : گفتارى در مبانى فرهنگ و تمدن غرب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نو گرايي‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اصلاحات و امنیت ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام و امنيت ملي , اصلاحات‌ اجتماعي‌ , امنيت‌ ملي‌[2] , اصلاحات فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه