جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 102

مقالات شهید آوینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی حسین پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات و هنر ديني , مقاله‌ ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مخاطبان‌ , سينما

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کوفه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوفه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قافله عشق در سفر تاریخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آیا تئاتر زنده می ماند؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مساوات (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوستي , مساوات , مقام انسانيت , حقوق بشر , اسلام‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مساوات (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مساوات , تفاوت انسان ها , عدالت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسرار حج , مقابر بقيع‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 چرا روشنفکران مورد اتهام هستند؟

روشنفکری در ایران

[منبع الکترونیکی] : چرا روشنفکران مورد اتهام هستند؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمرتضی آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهاجم‌ فرهنگي‌ , محافل‌ روشنفکري‌ , روشنفکري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 102