مرور اصطلاحنامه قرّاء

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قرّاء اربعه عشر

(فراداده‌ها)

قرّاء اهل تأليف

(فراداده‌ها)

قرّاء تابعين

(فراداده‌ها)

قرّاء حرمين

(فراداده‌ها)

قرّاء راوي

(فراداده‌ها)

قرّاء سبعه

(فراداده‌ها)

قرّاء شام

(فراداده‌ها)

قرّاء صحابه

(فراداده‌ها)

قرّاء عراقين

(فراداده‌ها)

قرّاء عشره

(فراداده‌ها)

قرّاء مشهور

(فراداده‌ها)

قّراء اوايل

(فراداده‌ها)

ائمه قراء

دار القُرّاء

تثمين قرائت

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

خطى نحو مجتمع قارئ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن جمال بلوشي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرّاء , تلاوت‌ قرآن‌ , قاريان‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بن عثمان ابن قاصح

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم قرآني , تجويد قرآن , سبع مثاني ( سوره حمد ) , قرّاء , قاريان‌ قرآن‌ , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرّاء , تاريخ‌ اسلام‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , اصحاب‌ ائمه‌ , شيعيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرّاء , صوفيان‌ , علم‌ قرائت‌ , قاريان‌ قرآن‌ , حافظ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم خوئي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نسخ , اعجاز قرآن , بَداء , تفاسير شيعه , تفاسير قرآن , حديث سبعة احرف , عدم تحريف قرآن , فضايل قرآن , قرّاء , ويژگي هاي قرآن , علوم قرآني , البيان في تفسير القرآن (کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جمال القراء و کمال الإقراء

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بن محمد السخاوي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تفسير قرآن , قرّاء , علوم قرآني , احاديث‌ اهل‌ سنت‌ , قاريان‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد سعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد , قرّاء , قرّاء سبعه , علم‌ قرائت‌ , علوم‌ قرآني‌ , علوم اسلامي , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي غفراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرائت قرآن , تفسير قرآن , قرّاء , تاريخ‌ اسلام‌ , علوم اسلامي , علوم حديث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.