مرور اصطلاحنامه قضايا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادات سلب

(فراداده‌ها)

اصل ( قضيه )

(فراداده‌ها)

حكم ( جزء قضيه )

(فراداده‌ها)

رابطه

(فراداده‌ها)

عكس ( قضيه )

(فراداده‌ها)

غير يقينيات

(فراداده‌ها)

قضاياي تحليلي

(فراداده‌ها)

قضاياي تركيبي

(فراداده‌ها)

قضاياي تكراري

(فراداده‌ها)

قضاياي متباين

(فراداده‌ها)

قضاياي متساوي

(فراداده‌ها)

قضاياي متلازمه

(فراداده‌ها)

قضاياي مجهول

(فراداده‌ها)

قضاياي معلوم

(فراداده‌ها)

قضيه احتمالي

(فراداده‌ها)

قضيه جازمه

(فراداده‌ها)

قضيه حمليه

(فراداده‌ها)

قضيه سالبه

(فراداده‌ها)

قضيه شخصيه

(فراداده‌ها)

قضيه شرطيه

(فراداده‌ها)

قضيه صادقه

(فراداده‌ها)

قضيه طبيعيه

(فراداده‌ها)

قضيه عامه

(فراداده‌ها)

قضيه غير منحرفه

(فراداده‌ها)

قضيه كاذبه

(فراداده‌ها)

قضيه متكثره

(فراداده‌ها)

قضيه محصوره

(فراداده‌ها)

قضيه محوله

(فراداده‌ها)

قضيه مطلقه

(فراداده‌ها)

قضيه معقوله

(فراداده‌ها)

قضيه ملفوظه

(فراداده‌ها)

قضيه منحرفه

(فراداده‌ها)

قضيه مهمله

(فراداده‌ها)

قضيه موجبه

(فراداده‌ها)

قضيه موجهه

(فراداده‌ها)

قضيه واحده

(فراداده‌ها)

قضيه واقعي ( مقابل احتمالي )

(فراداده‌ها)

نسبت ( ربط )

(فراداده‌ها)

يقينيات

(فراداده‌ها)

احكام قضايا

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

مقصود الطالب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی گرامی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تصديق , صناعات خمس , قضايا , كليات خمس , مباحث الفاظ , منطق , موضوع منطق , استقراء , تصور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجرید المنطق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد نصیرالدین طوسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دليل ( برهان ) , قضايا , قياس , مغالطه , مقولات عشر , شعر , منطق‌ , خطابه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منطق، فلسفه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام قضايا , امتناع , تصديق ( مقابل تصور ) , تصور ( خاص ) , تناقض , جزئي , حكمت اشراق , حكمت متعاليه , فلسفه اسلامي , فلسفه مشاء , قضايا , قياس , كلي , مسايل فلسفي , منطق , موضوع منطق , حدوث‌ و قدم‌ , علت‌ و معلول‌ , فلسفه‌ , وجوب‌ و امکان‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي عباسيان چالشتري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمله هاي وصفي , صفات , قضايا , فلسفه‌ اسلامي‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وجود محمولی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن غرویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصالت وجود , فاعل الهي , قضايا , وجود ذهني , وجود محمولي , هستي‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ابطال ابطال پذیری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی حائری یزدی‌؛‌ ‌تقریر و تدوین: عبدالله‌ نصری‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه ( خاص ) , قضايا , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احمد عبادي؛ نویسنده همکار: احد فرامرز قراملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضايا , قضيه حقيقيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تطور تاريخي قضاياي ثلاث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احد فرامرز قراملكي؛ نویسنده همکار: احمد عبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضايا , قضيه ثلاثي , قضيه حقيقيه , قضيه خارجيه , قضيه ذهنيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا آتشين صدف؛ نویسنده همکار: سيدمحمدعلي حجتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضايا , فلسفه‌ , نسبت‌ تساوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

از طبيعيه تا محمول درجه دو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احد فرامرز قراملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضايا , قضيه حمليه , محمول , مهمله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14