مرور اصطلاحنامه افشاريان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16

نادرشاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هنری مورتیمر دوراند؛ مترجم: عبدالرضا بلادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنایی با مشاهیر

نادر شاه افشار

[منبع الکترونیکی] : آشنایی با مشاهیر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , مشاهير , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نادر پسر شمشیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالله لارودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ + , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری

مجمع التواریخ

[منبع الکترونیکی] : در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدخلیل مرعشی صفوی؛ مصحح: عباس اقبال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , صفويان‌ , افغانها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دولت نادرشاه افشار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. ر. آرونوا، ك. ز. اشرافيان؛ مترجم: حميد امين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , جنبش‌ هاي‌ ايراني‌ + , شورش‌ , حکومت‌ , سياست‌ , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مختصری از زندگی نادر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محقق: نويد خدابخشي؛ تهيه كننده: نيلوفر ماندگاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , افشاريان‌ , داستان‌ , جواهر آلات , داستان ايراني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افشاريان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , اوضاع سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نادر شاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افشاريان‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , اوضاع سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن عاطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , افشاريان‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , ماوراءالنهر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16