مرور اصطلاحنامه تاريخ‌ جديد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

عصر روشنگري‌

(فراداده‌ها)

عصر نوزايي‌

(فراداده‌ها)

انقلاب‌ فرانسه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Magna Carta [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Emily Zack Tabuteau

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ جديد , آموزش تاريخ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ايرانشناسي در ايتاليا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنجلو میکله پیه مونتسه؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اديان , ايتاليا , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ جديد , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انسان شناسي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هیسائه ناکانی شی؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , تاريخ‌ جديد , شرق‌ شناسي‌ , مردم‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ , انديشه اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عشقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ جديد , عصر روشنگري‌ , اقتباس‌ در ترجمه‌ , ترجمه‌ , ادبيات‌ ملل‌ , گفتگوي‌ تمدن‌ ها , گفتگوي‌ فرهنگي‌ , اقتباس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنباله بحث کتابشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , تاريخ‌ جديد , کتابشناسي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنباله بحث کتابشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , تاريخ‌ جديد , کتابشناسي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنباله بحث کتابشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد محیط طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , تاريخ‌ جديد , کتابشناسي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشروطه، دفعِ فاسد به افسد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید احمد فردید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ جديد , تاريخ‌‌ نگاران‌ , مشروطيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تاريخ نوين جهان اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميربهرام عرب احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ جديد , تاريخ‌ جهان‌ , معرفي‌ کتاب‌ , جهان‌ اسلام‌ , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فروغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ جديد , عصر روشنگري‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سفرنامه‌ ها , مسيحيت‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.