مرور اصطلاحنامه سامانيان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آل‌الياس‌

(فراداده‌ها)

آل‌عراق‌

(فراداده‌ها)

آل‌فريغون‌

(فراداده‌ها)

آل‌مامون‌

(فراداده‌ها)

آل‌مسافر

(فراداده‌ها)

امراي‌ اندراب‌

(فراداده‌ها)

بني‌جوريان‌

(فراداده‌ها)

بني‌دلف‌

(فراداده‌ها)

بني‌رشيد

(فراداده‌ها)

بني‌ساج‌

(فراداده‌ها)

بني‌سيمجور

(فراداده‌ها)

حکام‌ اشروسنه‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

بخارا (دستاورد قرون وسطی)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد ن. فرای؛ مترجم: محمود محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , سامانيان‌ , تركان سلجوقي , ماوراءالنهر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زین الاخبار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحي بن ضحاك گرديزي؛ مترجم: عفاف زيدان

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , ساسانيان‌ , سامانيان‌ , سلسله‌ ها (تا مغول‌) , غزنويان‌ , کيانيان‌ , جشن‌ هاي‌ ملي‌ , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سامانيان‌ , شعر , مخاطب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز محمودی‌ بختیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , سامانيان‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ فارسي‌ , برنامه‌ريزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سامانيان‌ , سلجوقيان‌ , صفاريان‌ , صنعت‌ فرش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايران و جهان ايراني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن انوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , ايرانيان‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سامانيان‌ , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرزا ملااحمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سامانيان‌ , آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سامانيان‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , نسخه‌ شناسي‌ , كشف المحجوب (كتاب) , الابنيه عن حقائق الادويه (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژیلبر لازار؛ مترجم: لیلا عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , بخارا , سامانيان‌ , ادبيات‌ دري‌ , رساله‌ ها , علوم‌ پزشکي‌ , هدايه المتعلمين في الطب (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمان مشتاق مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سامانيان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18