مرور اصطلاحنامه صفاريان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

یعقوب لیث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , صفاريان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , ايران , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سامانيان‌ , سلجوقيان‌ , صفاريان‌ , صنعت‌ فرش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاریخ ایران اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آل ‌بويه‌ , آل‌زيار , تاريخ‌ ايران‌ , خوارزمشاهيان‌ , سامانيان‌ , سلجوقيان‌ , صفاريان‌ , طاهريان‌ , غزنويان‌ , اسماعيليه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعبدالحی شعبان؛ مترجم: مازیار کریمی حاجی خادمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , صفاريان‌ , سياه‌ پوستان‌ , شورش‌ , اوضاع سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا بهنیافر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ اسلام‌ , سامانيان‌ , صفاريان‌ , طاهريان‌ , عباسيان‌ , علويان‌ طبرستان‌ , تاریخ اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدهاشم آقاجري، عليرضا اشتري تفرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صفاريان‌ , طاهريان‌ , عباسيان‌ , تركان سلجوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.