مرور اصطلاحنامه پايگاه‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار شرارة

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پايگاه‌ اجتماعي‌ , نقش‌ اجتماعي‌ , حج‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا كاظمي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , پايگاه‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , قوم‌ گرايي , ازدواج‌ , سن ازدواج‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امرالله كشاورز، جهانگير جهانگيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتقاد ديني , پايگاه‌ اجتماعي‌ , وسايل‌ ارتباطي‌ , مادي‌ گرايي‌ , دانشجويان‌ , جامعه‌ پذيري‌ ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر پهلوان، فاطمه برزيگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايگاه‌ اجتماعي‌ , دختران‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , والدين‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , اوقات‌ فراغت‌ , توزيع‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي قاسمي اردهايي، ابوالقاسم حيدرآبادي، نير رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهر , پايگاه‌ اجتماعي‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه نيكابزمي آذر، سيدمحمدصادق مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايگاه‌ اجتماعي‌ , نيروي‌ انساني‌ , حقوق‌ کارفرما , حقوق كارگر , وابستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین شرف الدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايگاه‌ اجتماعي‌ , تضاد طبقاتي‌ , جامعه‌ سنجي‌ , ارزشيابي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد نجارپوراستادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت نفس , پايگاه‌ اجتماعي‌ , جوانان‌ , خانواده‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , هويت , خودپنداره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیر بوردیو؛ مترجم: محمدرضا فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , پايگاه‌ اجتماعي‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , ورزش‌ , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام رضا برهمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساسانيان‌ , پايگاه‌ اجتماعي‌ , انديشه‌ سياسي‌ مزدکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28