مرور اصطلاحنامه روستا نشيني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مشهد , روستا نشيني‌ , کلان شهر ها , صنايع‌ دستي‌ , تقسيمات‌ کشوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلیل ایران محبوب، وحید صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , روستا نشيني‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , نيروي‌ انساني‌ , نيرو هاي‌ مردمي‌ , اميد زندگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام يوسفي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روستا نشيني‌ , شهرنشيني‌ , اقتصاد بازرگاني‌ , کشاورزي‌ , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله فاضلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روستا نشيني‌ , مردم‌ نگاري , مسکن‌ روستايي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , نوگرايي‌[2] , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن افراخته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , روستا نشيني‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌ , کلان شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيدحسن مطيعي لنگرودي, محمدرضا رضواني, حسن علي فرجي سبكبار, مرتضي نعمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرگان , پايگاه‌ اجتماعي‌ , روستا نشيني‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تقوايي، اصغر نوروزي آورگاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , روستا نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.