مرور اصطلاحنامه اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اصطلاح‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌هاي‌ کلان‌

(فراداده‌ها)

اصطلاح‌نامه‌هاي‌ چندزبانه‌

(فراداده‌ها)

اصطلاح‌نامه‌هاي‌ خرد

(فراداده‌ها)

اصطلاح‌نامه‌هاي‌ يک‌زبانه‌

(فراداده‌ها)

فرااصطلاحنامه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 53

مترجم عربی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عید المحمد ایرانی طرفی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , لغت نامه عربی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ شاهمرسی (فارسی - ترکی)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز زارع شاهمرسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , دايرة المعارف‌ ها , واژه‌ نامه‌ ها , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ علوم عقلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سجادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم عقلي , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , واژه نامه فلسفی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه

واژه یاب

[منبع الکترونیکی] : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پرتو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واژه نامه فلسفی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهیل محسن افنان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , فلسفه‌ , واژه نامه فلسفی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصطلاحات و لغات تجاری (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین عیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كسب و كار , اصطلاحات‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حاوی 40000 واژه و اصطلاح رایج و متروک زبان ترکی آذربایجانی همراه با تلفظ لاتین و معادل فارسی

فرهنگ شاهمرسی (ترکی - فارسی)

[منبع الکترونیکی] : حاوی 40000 واژه و اصطلاح رایج و متروک زبان ترکی آذربایجانی همراه با تلفظ لاتین و معادل فارسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز زارع شاهمرسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منتخب فرهنگ فلسفی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولتر؛ مترجم: نصرالله فلسفی؛ ناظر: احسان یارشاملو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه اسلامي , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس قمي؛ مصحح: رضا استادی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات قرآن , علوم قرآني , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جوشکاری و آزمایش های مخرب

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان

[منبع الکترونیکی] : جوشکاری و آزمایش های مخرب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالوهاب ادب آوازه، حمید تازیکه، حامد ثابت، ابراهیم حشمت دهکردی، حسن سعیدی، ابراهیم محسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , جوشكاري , فرهنگستان زبان و ادب فارسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 53