مرور اصطلاحنامه کتاب‌ هاي‌ خطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 1071

خطوط و کتیبه های اسلامی 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ابوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , خط کوفي‌ , خط , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فهرس مصورات المخطوطات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضياء بدر آل سنبل

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فهرست‌ ها[2] , کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فهرست مخطوطات البحرين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي أباالحسن

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بحرين , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , معرفي‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوركيس عواد

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , کتاب‌ هاي‌ ديني‌ , بين النهرين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فهرس مخطوطات الذخائر

دليل المخطوطات

[منبع الکترونیکی] : فهرس مخطوطات الذخائر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راهنما ها , فهرست‌ ها[2] , کتاب‌ هاي‌ خطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تمرینی در فن تزویرشناسی

کاپوس نامه فرای

[منبع الکترونیکی] : تمرینی در فن تزویرشناسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی مینوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , اسناد , حيله‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوهشی نو در کتابی کهن

جستاری درباره بصائر الدرجات

[منبع الکترونیکی] : پژوهشی نو در کتابی کهن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین طالعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , بصائر الدرجات الكبري في فضائل آل محمد(ص) (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نسخه ای کهن از نهج البلاغه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل عرب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهری رحیمی، امیر اسماعیل آذر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقسام كلام , کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , اهل‌ حق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 1071