مرور اصطلاحنامه اشتغال‌ زنان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 82
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحامد عنوانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سكولاريزاسيون , رشد جمعيت , طلاق‌ , اشتغال‌ زنان‌ , دنيا گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تکتم دیواندری، کبری پورعبدالله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , اشتغال‌ زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , موفقيت , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عرصه های حضور اجتماعی زن

نقش و رسالت زن (5)

[منبع الکترونیکی] : عرصه های حضور اجتماعی زن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رهبر معظم انقلاب؛ گردآورنده: امیرحسین بانکی پور فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پایان جنسیت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رضواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , جنبش‌ هاي‌ سياسي‌ زنان‌ , روابط بين‌ الملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرام طاعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , توسعه , موقعیت اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق بختیاری، نیرالسادات دانشور حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , موفقيت , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدیه طه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , اشتغال‌ زنان‌ , کشاورزي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زن و مسأله پوشش و نگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل شكوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اجتماع‌ , پوشش‌ زنان‌ , حجاب‌ , زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , سياست‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسینعلی بهرام زاده، فرشته نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , تصميم‌گيري‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیده هدی وزیری بزرگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت‌ زنان‌ , زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , رهبري‌ , رقابت‌ , رقابت‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 82