مرور اصطلاحنامه آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مديريت بازرگاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , اقتصاد بازرگاني‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعلی اکبر افجه، فرشته منصوری موید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , بانکداري‌ , خدمات , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تبليغات‌ بازرگاني‌ , خريد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسمي، اسماعيل سعدي پور، حسن اسدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , نوجوانان‌ , آگهي‌ها , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تبليغات‌ , تبليغات‌ راديو و تلويزيوني‌ , الگوهاي‌ مصرف‌[1] , فرهنگ‌ مصرف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سروي زرگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , آگهي‌ها , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , اقتصاد , فرهنگ‌ مصرف‌ , مصرف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله گيويان، شهرام احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , داستان‌ , آگهي‌ها , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تبليغات‌ , تبليغات‌ راديو و تلويزيوني‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: حسين ميرزايي, سعيده اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طبقات‌ اجتماعي‌ , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تبليغات‌ , تلويزيون‌ , شيوه‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: منيژه حقيقي نسب, شهره هدايتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تلويزيون‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , پست‌ الکترونيکي‌ , رايانه‌ ها , علم‌ رايانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: کوروش حمیدی, علی فروزفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آگهي‌ها , آگهي‌هاي‌ بازرگاني‌ , تبليغات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.