مرور اصطلاحنامه اقوام‌ و عشاير

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 30
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عربستان سعودي , خوارج‌ , اقوام‌ و عشاير , اهل‌ تسنن‌ , تشيع‌ , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قبیله عشق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , اقوام‌ و عشاير , علوم اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بخارای من ایل من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بهمن بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , اقوام‌ و عشاير , داستان های فارسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقوام‌ و عشاير , هويت , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر لمعه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان كهكيلويه وبوير احمد , فرهنگ‌ عامه‌ , اقوام‌ و عشاير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منتقلة الطالبیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم بن ناصر ابن طباطبا علوي اصفهاني؛ محقق: محمدمهدي خرسان

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ , نسب‌ شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , اقوام‌ و عشاير , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عزاوي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , دايرة المعارف‌ ها , اقوام‌ و عشاير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محنة الأكثرية في العراق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر حسين ناصر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , اقوام‌ و عشاير , دموکراسي‌[1] , سياست‌ , تشيع‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مختلف القبائل و مؤتلفها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن حبيب ابن حبيب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دايرة المعارف‌ ها , اقوام‌ و عشاير , اسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[عشاير]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , ماسوله , اقوام‌ و عشاير , سطح‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ , تالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 30