مرور اصطلاحنامه امريكا (قاره‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 131

Panama Canal [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael L. Conniff

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا (قاره‌) , جغرافيا , كانال پاناما

منابع دیجیتالی :

مطالعه

North Carolina [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

W. Frank Ainsley

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها , كاروليناي شمالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Vermont [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael Sherman ,Harold A. Meeks

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ورمونت , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Oregon [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Keith W. Muckleston ,Gordon B. Dodds

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اورگن , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Florida [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Edward A. Fernald ,Michael Gannon

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت فلوريدا ( امريكا ) , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Virginia (state) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James W. Fonseca ,James Tice Moore

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ويرجينيا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Montana [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Arnold Alwin , Michael P. Malone

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت مونتانا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

South Dakota [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Edward Patrick Hogan, Herbert T. Hoover

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت داكوتاي جنوبي , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Iowa [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Thomas Jeffrey Morain

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت آيوا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Michigan [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Bruce Alan Rubenstein, Lawrence M. Sommers

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ميشيگان , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 131