مرور اصطلاحنامه جزاير

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17

مجمع الجزایر گالاپاگوس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ هاي‌ ترسناک‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ + , رمان‌ , جزاير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Philippines [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David Joel Steinberg

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيليپين , آسيا , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mauritius [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موريس , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Samoa [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert C. Kiste

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساموآ , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Micronesia [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert C. Kiste

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ميكرونزي , امريكا (قاره‌) , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Papua New Guinea [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Richard Ulack

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جزاير گينه نو , پاپوآ گينه نو

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Tuvalu [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert C. Kiste

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تووالو , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Tonga (country) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert C. Kiste

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جزاير , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ فرهنگي‌ , تونگا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Saint Lucia [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنت لوسيا , جزاير , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا محسني، محبوبه فهيم كلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عالم ماده , عالم مجردات , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , اسطوره‌ها , رمان‌ , طبيعت‌ گرايي‌ , نماد , جزاير , تمدن‌ , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17