مرور اصطلاحنامه جمعيت‌ شهري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد غلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , جمعيت‌ شهري‌ , پخشايش فضايي , نظام شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد غلامی، موسی رستگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی باقری کشکولی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ميبد , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 از عصر مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تأثیر دگرگونیهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران در شکل‌ گیری نظام برنامه‌ ریزی شهری ایران

[منبع الکترونیکی] : از عصر مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا احمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي شريعتمداري ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تيمور آمار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , جمعيت‌ شهري‌ , موقعيت جغرافيايي , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اجزاشكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , جمعيت‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدعلي مولازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گسترش حومه اي شهرها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك سيف الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت‌ شهري‌ , حاشيه‌ نشيني‌ , عمران‌ شهري‌ , بوم‌ها +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد شايان، مهدي مودودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شانديز , مهاجرت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جمعيت‌ شهري‌ , اشتغال‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19