مرور اصطلاحنامه خانه‌ سازي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن شاطرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , خانه‌ سازي‌ , مديريت‌ مسکن‌ , قرارداد كنسرسيوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین بلورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , مراکز اطلاع‌ رساني‌ , خانه‌ سازي‌ , مسکن‌[2] , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالناصر شجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنندج , خانه‌ سازي‌ , کيفيت‌ مسکن‌ , مديريت‌ مسکن‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم خاتم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , خانه‌ سازي‌ , مديريت‌ مسکن‌ , مسکن‌ سازماني‌ , شرکت‌ هاي‌ تعاوني‌ مسکن‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ کارگران‌ , خدمات‌ رفاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

مسکن اسلامی

[منبع الکترونیکی] : ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی فجری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب خانه , خانه , خانه‌ سازي‌ , مسکن‌[1] , نياز هاي‌ انساني‌ , معماري‌ اسلامي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه‌ سازي‌ , ساختمان‌ سازي‌ , جوشكاري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زابل عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه‌ سازي‌ , ساختمان‌ سازي‌ , بهره وري‌ , طراحي‌ معماري‌ , ساختمان هاي مسکوني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[پي سازي]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه‌ سازي‌ , ساختمان‌ سازي‌ , سازه ها , پي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[نمای شهر تهران]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , خانه‌ سازي‌ , ساختمان‌ سازي‌ , نما , طراحي‌ معماري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير يتوس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , خانه‌ سازي‌ , ساختمان‌ سازي‌ , غني سازي , سازه ها , پي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 24