مرور اصطلاحنامه شهرنشيني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 72

شهرهای متوسط و شهری شدن جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهر گرايي‌ , شهرنشيني‌ , مديريت شهري , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جامعه‌ شهري‌ , ازخود‌ بيگانگي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , جمعيت‌ شهري‌ , ازخود بيگانگي‌ , بيگانگي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن تابان، بهزاد وثيق، احمدرضا كشتکار قلاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , مناطق‌ مسکوني‌ , حقوق‌ شهروندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یان مسر؛ مترجم: اسماعیل یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهرنشيني‌ , مسايل‌ شهري‌ , مديريت شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , بررسي جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راضیه رضازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , مسايل‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به بیانیه «للیدا»

شهرهای متوسط و شهری شدن جهان

[منبع الکترونیکی] : نگاهی به بیانیه «للیدا»

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده محمدزاده تیتکانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , شهرنشيني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاخص هاي توسعه پايدار شهري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي قرخلو، سيدهادي‌ حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , شهرنشيني‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نه شهري، نه روستايي حاشيه نشين

بحران حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ (1)

[منبع الکترونیکی] : نه شهري، نه روستايي حاشيه نشين

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گزارش از: ايرج نظافتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران جمعيت , مهاجرت‌ , حاشيه‌ نشيني‌ , شهرنشيني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , حاشيه‌ نشيني‌ , شهرنشيني‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[تمدن پیشرفته]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انطاكيه , شهرنشيني‌ , تاريخ‌ تمدن‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , انبياي بني اسرائيل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 72