مرور اصطلاحنامه هزينه‌ مسکن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشین کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , مديريت‌ مسکن‌ , مسکن‌[2] , هزينه‌ مسکن‌ , افزايش‌ قيمت‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسکن بهینه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود مسکن‌ , کيفيت‌ مسکن‌ , مسکن‌[1] , مسکن‌ اجاره‌اي‌ + , مسکن‌ شهري‌ , هزينه‌ مسکن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 5 شهر كوچك در استان خراسان شمالي
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل حاجی پور، سینا عطایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مسکن‌ , اسکان‌ جمعيت‌ , کيفيت‌ مسکن‌ , هزينه‌ مسکن‌ , استان خراسان شمالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري

بررسي سازوكار انتقال پولي در ايران

[منبع الکترونیکی] : رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شريفي رناني، اكبر كميجاني، حميد شهرستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ , هزينه‌ مسکن‌ , اقتصاد , پول‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , نرخ‌ ارز , مدل خودرگرسيوني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اجزاء شكوهي، مهدي قرخلو، فروغ خزاعي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , شهر هاي‌ اقماري‌ , شهر هاي‌ جديد , هزينه‌ مسکن‌ , وابستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر قلي زاده، بهناز كمياب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هزينه‌ مسکن‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[2] , قيمت‌ ها , نوسانات‌ اقتصادي‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور زراءنژاد، ابراهيم انواري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , مسکن‌[1] , هزينه‌ مسکن‌ , قيمت‌ ها , داده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد جعفري صميمي، زهرا (ميلا) علمي، آرش هادي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هزينه‌ مسکن‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ ها , متغيرهاي اقتصادي , مدل خود توضيح برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال صادقي، رحمان خوش اخلاق، مصطفي عمادزاده، رحيم دلالي اصفهاني، مهدي نفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , کلان شهر ها , مسکن‌[1] , هزينه‌ مسکن‌ , قيمت‌ ها , آلودگي‌ هوا , هواي پاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر قلي زاده، مسعود طهوري متين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود مسکن‌ , مسکن‌[1] , هزينه‌ مسکن‌ , بهره وري‌ , پراکنش‌ , ميانگين‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18