مرور اصطلاحنامه اقتصاد کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

شيلات‌

(فراداده‌ها)

اراضي‌ عمومي‌

اراضي‌ کشاورزي‌

اعتبارات‌ ارضي‌

اعتبارات‌ کشاورزي‌

بخش‌هاي‌ کشاورزي‌

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌

توسعه‌ کشاورزي‌

توليدات‌ کشاورزي‌

جامعه‌ فئودالي‌ [1]

درآمد کشاورزي‌

ساختار ارضي‌

ساختار کشاورزي‌

سياست‌ کشاورزي‌

عمران‌ روستايي‌

مديريت‌ کشاورزي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کشاورزي‌ , برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود برادران، سعید صالخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , اقتصاد کشاورزي‌ , درآمد کشاورزي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کریم گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ کشاورزي‌ , ساختار کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي باقرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , اقتصاد کشاورزي‌ , بهره وري‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , صادرات , هزينه‌ ها , کشاورزان‌ , بازارهاي ميوه و تره بار , ميوه و تره بار , سيب , تابع توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمن شادان؛ مترجم: نیره میهن خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , ضايعات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه ساعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کشاورزي‌ , بازار يابي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , راهبردهاي بازاريابي , گوجه فرنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل كلانتري، علي اسدي، حميد موحد محمدي، علي اصغر ميرك زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , جغرافياي‌ انساني‌ , کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي اكبري، سعيد ليلاز مهرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهاجرت‌ , اصلاحات‌ ارضي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود همايوني فر، محمد ملك دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کشاورزي‌ , بخش‌ کشاورزي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ کشاورزي‌ , سياست‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , مدل رگرسيون , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور زراءنژاد، رضا يوسفي حاجي آباد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کشاورزي‌ , بهره وري‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , راهبرد‌ها , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15