مرور اصطلاحنامه اقتصاد منطقه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی رجبی، مصطفی حیدری هراتمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , اقتصاد منطقه‌اي‌ , رشد اقتصادي‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 با نگاه به زلزله بم

اقتصاد بدآمدهای جمعی

[منبع الکترونیکی] : با نگاه به زلزله بم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبرز رییس دانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد منطقه‌اي‌ , بلاياي‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله عبدالملكي، نعمت الله اكبري، كيومرث آقايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , اقتصاد خرد , اقتصاد منطقه‌اي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توليد , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , اندازه‌گيري‌ , فضا , وابستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالدين شريفي، محمد عليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , حسابداري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , توليد , ارزش افزوده , ماتريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري، رحمان خوش اخلاق،‌ زهرا دهقان شباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد منطقه‌اي‌ , جمعيت‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , راهبرد‌ها , چگالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اكو و تجارت منطقه اي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه كولايي، محمد مودب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد بازرگاني‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات , سازمان‌ اکو , سازمان‌ هاي‌ منطقه‌اي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول بيدرام، نعمت الله اكبري، رضا نصراصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد سنجي‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , عوارض‌ , ماليات‌ ها , شهرداري‌ ها , نابرابري منطقه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي موحد، ماندانا مسعودي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بروجرد , اقتصاد منطقه‌اي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ منطقه‌اي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.