مرور اصطلاحنامه بازرگاني‌ آزاد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , حقوق‌ معنوي‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاخص آزادی اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شیخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شاخص‌ ها , بازرگاني‌ آزاد , مديريت‌ بازرگاني‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی موقعیت صنعت مس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن کلباسی و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , بازرگاني‌ آزاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مس , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , صادرات , مديريت‌ بازرگاني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , امريكاي شمالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفندیار امیدبخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , يارانه‌ , دامپینگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفندیار امیدبخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد , اقتصاد بازرگاني‌ , بازرگاني‌ آزاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , بازرگاني‌ داخلي‌ , سياست‌ هاي‌ ارزي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اطلاعات در تجارت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اطلاعات‌ , بازرگاني‌ آزاد , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جزيره كيش , اقتصاد , بازرگاني‌ آزاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , صادرات , هزينه‌ ها , مناطق آزاد , عوارض‌ گمرکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻋﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , فقر , انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارنست آلریچ پیترزمن؛ مترجم: محمود جلالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ آزاد , حقوق‌ اساسي‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ معنوي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16