مرور اصطلاحنامه منابع‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

منابع‌ تجديد پذير

(فراداده‌ها)

منابع‌ تجديد ناپذير

(فراداده‌ها)

اقتصاد

مديريت‌ منابع‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

صنعت نساجی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: گروه مترجمان میثاق مدیران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , صنايع‌ نساجي‌ , منابع‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: صنعت داروسازی

منابع اقتصادی جهان

[منبع الکترونیکی] : : صنعت داروسازی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: گروه مترجمان میثاق مدیران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , شرکت‌‌ها , منابع‌ اقتصادي‌ , دارو سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اتلاف , پيش گيري , آرد , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عناصر القوة فی مجتمعنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمودغالی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام و توسعه اقتصادي مسلمانان , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , جهان‌ اسلام‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحيد تقي نژاد عمران، مجيد حسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , افزايش‌ قيمت‌ها , پول‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , خدمات , بخش‌ مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا حسيني، حبيب الله سلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ کشاورزي‌ , بهره وري‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ کشاورزي‌ , رشد اقتصادي‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مروری بر صنایع تبدیلی در ایران

فرصت هایی که استفاده نشد

[منبع الکترونیکی] : مروری بر صنایع تبدیلی در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خزاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ تبديلي‌ , منابع‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جواهر دشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , صرفه‌ جويي‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر زالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه ريزي اقتصادي , برنامه‌ريزي‌ , منابع‌ اقتصادي‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , برنامه دوم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.