مرور اصطلاحنامه استقلال‌طلبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بيگانه‌هراسي‌

(فراداده‌ها)

مبارزات‌ مسلحانه‌[1]

(فراداده‌ها)

مقاومت‌ منفي‌

(فراداده‌ها)

جنگ‌ داخلي‌[1]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ , استقلال‌طلبي‌ , حکومت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

استقلال در استقلال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگيزه هاي استقلال , استقلال‌ , استقلال‌طلبي‌ , استقلال‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل اسفندياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , استقلال‌طلبي‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , اعتماد به‌نفس‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميه طاهريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , ايران , تاريخ‌ ايران‌ , قاجاريه‌ , استقلال‌طلبي‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جداشدن بحرین از ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بحرين , جغرافيا , استقلال‌طلبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , استقلال‌طلبي‌ , روساي‌ مراکز آموزش‌ عالي‌ , پرستاران‌ , پزشکان‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , سخنراني‌ , سال 1368

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بهداشت روانی دوران بلوغ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوغ‌ , استقلال‌طلبي‌ , بهداشت‌ رواني‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیزالله حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , جواني‌ , استقلال‌طلبي‌ , هويت , جوانان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود مهدوی زادگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استبداد , استقلال‌طلبي‌ , تجربه‌گرايي‌ , دموکراسي‌[1] , موفقيت , امام خمینی (ره) , آشنایی با علمای شیعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل هدایتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم سالاري ديني , اخلاق وسياست , آزادي‌ احزاب‌ , آزادي‌ سياسي‌ , استقلال‌طلبي‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , همدلي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , انقلاب اسلامي ايران , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15